درباره ما

مرکز رشد فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

بیانیه رسالت مرکز رشد
مأموریت: ایجاد و توسعه زیرساخت های مناسب برای جذب، تأسیس و موفقیت هسته ها و شرکت های دانش بنیان دارای قابلیت رشد و موفقیت تجاری در بازارهای داخلی و خارجی، به منظور تسریع رشد اقتصادی شهرستان داراب و جنوب کشور.

احمدرضا پاکرائی

احمدرضا پاکرائی

رسالت مرکز

هم افزایی در جهت رفع تنگناها و توسعه علمی و اقتصادی منطقه از طریق ایجاد و حمایت از مؤسسات دانش بنیان و کمک به تکمیل زنجیره تبدیل ایده به محصول مشتری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب در نظر دارد تا کلیه مخترعین، مبتکرین و نوآوران صاحب ایده ترجیحاً در شهرستان داراب و جنوب کشور را در صورت داشتن شرایط پذیرش در قالب واحدهای نوپای فعال صاحب ایده در حوزه فناوری های پیش رفته و دارای برنامه کاری با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پیش رفته را با ارائه خدمات پشتیبانی اعم از فنی و یا غیر فنی حمایت نماید تا برای تبدیل یا پرورش یک نوآوری یا اختراع تا سطح یک شرکت صنعتی تلاش نمایند.

شروع تنها چیزی که پایان موفقیت آمیز ایده‌های ما را تضمین می‌کند

در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها در زمره زیر ساخت‌های فنی قرار می گیرند و چارچوب هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک تاسیس می شوند. انکوباتور فضای اداری، فنی و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی با حداقل هزینه را برای شرکتهای نو پا فراهم می کند و همچنین شبکه سازی و برخی خدمات جانبی را برای آنها تامین می‌نماید. در واقع انکوباتورها ارائه کننده فضا، خدمات حمایتی و تجهیزات مشترک برای شرکتهای کارآفرین هستند تا بتوانند کارآفرینان و شرکتهای کوچک را در ایجاد و توسعه موسسات خود یاری نمایند. مطالعات انجام شده بر روی عملکرد موسسات نوپای فناور (NTBF) و شرکتهای کوچک و متوسط (SME) نشان دهنده نقش موثر آنها در کارآفرینی و توسعه فناوری و اقتصادی جوامع از یک سو و خطر ناپایداری آنها در سالهای ابتدایی تاسیس از سوی دیگر است. 

هزینه‌های بالای راه اندازی خصوصاً در زمینه‌های فناوری و نیز فقدان تجربه از جمله مهمترین مخاطرات این موسسات است که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را از راه‌اندازی یک موسسه خصوصی منصرف می‌کند. مراکز رشد یا انکوباتورها با هدف کاهش این مخاطرات و تضمین موفقیت موسسات نوپا و تقویت نقش مثبت آنهادر کارآفرینی در بسیاری از کشورها جهان تجربه شده‌اند مرکز رشد واحدهای علم و فناوری مرکزی است با مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که در آن کار آفرینان و موسسات کوچک و متوسط به اطلاعات و مشاوره‌های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات با ارزش افزوده بالا دسترسی دارند. این مجموعه از خدمات زمینه شکل‌گیری رشد و توسعه موسسات نوپای فعال در زمینه‌های فناوری با جهت‌گیری اقتصادی را فراهم می نماید. مرکزرشد فناوری(Technology Incubator) مرکزی است تحت مدیریت متخصصان حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی پیوسته و قابل دسترسی و همچنین ارائه مشاوره های لازم، ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب موسسات نوبنیاد فعال و در جهت توسعه اقتصادی فعالیت می کند. 

آنگونه که در اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) آمده، مراکز رشد طرحهایی مبتنی بر نوآوری هستند که از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل شده و دارای مکان فیزیکی و تسهیلات مشترک هستند. انکوباتورها معمولاً” در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی یا غیر فنی) را برای تبدیل (یا پرورش) یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند تاسیس می‌شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوری‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک بویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته هستند.

انواع مراکز رشد

مراکز رشد را میتوان از ابعاد مختلف تقسیم بندی نمود. عمده این تقسیم بندیها عبارتند از:

  • از نظر رویکرد اقتصادی
  • از نقطه نظر سرمایه گذاری و مدیریت
  • از نقطه نظر موقعیت استقرار
  • از نظر وابستگی سازمانی
  • از نظر زمینه تخصصی موسسات

ایده مرکز رشد در ارائه خدمات، فراهم کردن مجموعه امکانات مورد نیاز موسسات و ایجاد شرایط بهره‌گیری مشترک از این امکانات است. این امکانات از حداقل تجهیزات پایه شروع شده و گاهی دامنه آن به تجهیزات تکنیکی و تخصصی گسترش می‌یابد. خدمات اسکان، اطلاع رسانی، اداری، فنی و تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی از این دسته‌اند.

مزایای وجود مراکز رشد

شاخص‌ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب می‌شود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژه‌یابی، اطلاع رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقاتی، فرصت‌های دیگری است که می توان از آن بهره‌مند شد. گروه‌های مختلفی می‌توانند از مزایای مرکز رشد استفاده کنند.